zaterdag 26 januari 2013

Sneeuwvrij

In het overleg waar ik bij aanwezig ben, zijn de ouderen oververtegenwoordigd. Stuk voor stuk betrokken aardige oudere mensen, die in dit overleg de belangen van hun leeftijdsgenoten komen behartigen.

Na afloop van het overleg komt het gesprek op de sneeuw. Lida vertelt dat bij haar in de straat alle stoepjes keurig zijn aangeveegd, helemaal sneeuwvrij gemaakt. ‘Behalve bij die jonge gezinnen dan’, voegt ze er misprijzend aan toe.

Een instemmend gesis volgt.

Ik zeg:’en toen hebben jullie natuurlijk aangeboden hun stoepjes ook even schoon te vegen. Want jullie hebben als pensionado’s immers de hele dag de tijd. Die arme mensen hebben natuurlijk alletwee een baan om de hypotheek te kunnen betalen. En dan nog die kleine kindertjes erbij!’

Er volgt een ongemakkelijke stilte.

Alleen de twee heren van mijn eigen leeftijd lachen.


Dit is pas onrecht voor oudere mensen, Winterklaar, van Kooten en de Bie:
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_Yh5FyE78

Geen opmerkingen:

Een reactie posten